ÖRKON KIMYA OLARAK 30 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR. BİLGİ BİRİKİMİ VE ÜRETİM TECRÜBESİNİE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ DE KATARAK SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ BİR GİRİŞİMDİR.

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ  SEKTÖRDE GÜVENİLİR ,KALİTELİ, DÜZGÜN BİR HİZMETLE  AZAMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TEMEL PRENSİBİNE DAYANARAK GIDA GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNİ VE SON ÜRÜN KALİTESİNİ SÜREKLİ ARTTIRMAYI, VERİMLİLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN GEREKLİ EĞİTİMLERİ SAĞLAMAYI, EĞİTİMLİ ,GÜLERYÜZLÜ PERSONELİYLE BİRLİKTE TAKIM RUHU İÇERİSİNDE ÇAĞDAŞ BİR VİZYONA SAHİP OLARAK TOPLUMUMUZA DÜNYA STANDARTLARINDAKİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYI VE HER TÜRLÜ KANUNİ VE YASAL ŞARTLARA UYMAYI GIDA POLİTİKASI OLARAK BELİRLEMİŞ VE BENİMSEMİŞTİR.

ÖRKON KİMYA ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eder.

Mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, işleyişini sürekli geliştirmeyi hedefler.

Bu yaklaşımı ana şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda;

Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,

Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,

Tüm şirket çalışanlarını, tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
 

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Müşterilerimize hatasız hizmet sunmayı,
Maksimum memnuniyeti sağlamak üzere müşteri geri beslemesini sürekli almak ve hizmetin devamlılığını sunmayı,

Tüm firma bünyesinde çalışan personelin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı ve firma içi eğitim ile çalışan kalitesini yükseltmeyi,

Müşterilerimize maksimum kaliteli hizmet sunmak için teknolojiyi takip etmeyi ve bunu firmamıza entegre etmeyi,

Kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı ve yasal mevzuatlar çerçevesinde etkinliğini sürekli iyileştirmeyi benimsemiş ve amaç edinmiştir.