Kalite, Gıda ve Çevre Politikaları

Misyonumuz; müşterisi için en uygun çözüm alternatiflerini araştırmak ve en iyi kaplamaları tatbik etmektir.
Kalite Politikamız

Ürün ve hizmet kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eden ÖRKON KİMYA, mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerinde kalitesini zaman içinde sürekli gelişmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda;

• Müşterilerimize hatasız hizmet vermeyi,
• Maksimum memnuniyeti sağlamak üzere müşteri geri beslemesini sürekli almak ve hizmetin devamlılığını sunmayı,
• Hedeflenen performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi,
• Tüm firma bünyesinde çalışan personelin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı ve firma içi eğitim ile çalışan kalitesini yükseltmeyi,
• Müşterilerimize maksimum kaliteli hizmet sunmak için teknolojiyi takip etmeyi ve bunu firmamıza entegre etmeyi,
• Kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı ve yasal mevzuatlar çerçevesinde etkinliğini sürekli iyileştirmeyi benimsemiş ve amaç edinmiştir.Gıda Güvenliği Politikamız

Örkon Kimya 30 yılı aşkın bir süredir, bilgi birikimi ve üretim tecrübesine teknolojik yenilikleri de katarak sektöründe öncü bir girişimcidir.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde güvenilir, kaliteli, düzgün bir hizmetle azami müşteri memnuniyeti temel prensibine dayanarak gıda güvenliği kriterlerini ve son ürün kalitesini sürekli arttırmayı, verimliliğini sürdürmek için gerekli eğitimleri sağlamayı, eğitimli, güler yüzlü personeliyle birlikte takım ruhu içerisinde çağdaş bir vizyona sahip olarak toplumumuza dünya standartlarındaki kalitede hizmet sunmayı ve kaliteli hizmet sunarken maksimum hijyen sağlamayı, her türlü kanuni ve yasal şartlara uymayı gıda güvenliği politikası olarak belirlemiş ve benimsemiştir.


Çevre Politikamız

Ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eden ÖRKON KİMYA, mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını, kalitesini zaman içinde sürekli gelişmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda;

• Ulusal ve Uluslararası çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
• Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
• Tüm şirket çalışanlarını, tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
• Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.
• Tüm firma bünyesinde çalışan personelin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı ve firma içi eğitim ile çalışan kalitesini yükseltmeyi,
• Çevre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı ve yasal mevzuatlar çerçevesinde etkinliğini sürekli iyileştirmeyi benimsemiş ve amaç edinmiştir.
• Fabrika ve tesislerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek olanaklarını sağlamak.
• Çevre Yönetimi Sistemini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamında çevresel analizleri sistematik olarak yapmak,
• Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamaları gözden geçirerek uygulamaların sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.
• Çevresel politikaları uygulamalarını şeffaf bir şeklide paydaşlarla paylaşmak.


Kalite Belgeleri ve Sertifikaları

Genel Müdürlük

Adres: Akçaburgaz Mh. 153. Sk. No: 5 Kıraç 34522 Esenyurt
İstanbul / Türkiye


+ 90 212 886 25 67

www.orkonkimya.com

orkonkimya@orkonkimya.com

Faaliyetlerimizi Takip Edin

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.