Kalite, Gıda ve Çevre Politikaları

Misyonumuz; müşterisi için en uygun çözüm alternatiflerini araştırmak ve en iyi kaplamaları tatbik etmektir.

Ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eden ÖRKON KİMYA, mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını, kalitesini zaman içinde sürekli gelişmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.
Bu kapsamda;

• Ulusal ve Uluslararası yasa ve mevzuatları takip ederek ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyi,
• Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmeyi,
• Tüm şirket çalışanlarını, tedarikçilerimizi kalite ve çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin korunması yönünde bilinçlendirerek eğitmeyi,
• Hedeflenen kalite ve çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi,
• Müşterilerimize hatasız hizmet sunmayı,
• Maksimum memnuniyeti sağlayabilmek için müşteri geri beslemesini sürekli alarak hizmetin devamlılığını sağlamayı,
• Tüm firma bünyesinde çalışan personelin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak firma içi eğitimler ile çalışan kalitesini yükseltmeyi,
• Müşterilerimize maksimum kaliteli hizmet sunmak için teknolojiyi takip etmeyi,
• Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek olanakları sağlamayı,
• Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek uygulamaları sürekli olarak geliştirerek iyileştirmeyi,
• Kalite ve Çevre uygulamalarını şeffaf bir şeklide paydaşlarla paylaşmayı,
• Kalite ve Çevre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı ve yasal mevzuatlar çerçevesinde etkinliğini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir.
Kalite Belgeleri ve Sertifikaları

Genel Müdürlük

Adres: Akçaburgaz Mh. 153. Sk. No: 5 Kıraç 34522 Esenyurt
İstanbul / Türkiye


+ 90 212 886 25 67

www.orkonkimya.com

orkonkimya@orkonkimya.com

Faaliyetlerimizi Takip Edin

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.